Om Qigong

”Träning för kropp och medvetande”

De enkla och långsamma flytande rörelserna i Qigong är ursprungligen utvecklade för att passa svårt sjuka människor som helt enkelt inte har haft tid eller möjlighet att lära sig eller delta i komplicerade övningar. Qigongträning ger dig ökad livsenergi, minskad stress, förbättrat humör, starkare kropp samt utvecklar din inre styrka och ger dig en daglig återhämtning.

Enkelt uttryckt kan qigong sägas vara samlingsnamnet för kinesiska träningsmetoder med lugna, avslappnande rörelser och stark fokusering på genomförandet. Metoderna utnyttjas främst som ett allmänt stärkande sätt att uppnå och bibehålla hälsa. Då qigongträning har visat sig ha mycket positiva effekter används metoderna också vid rehabilitering efter sjukdom.

I det kända verket om qigong ”Den Gule Kejsarens Klassiker i Invärtes Medicin”, kan man läsa; ”Den vise läkaren botar sjukdomen innan den brutit ut”. Det beskriver grundtanken med qigongträning väl.

 

CHI (QI)

Kroppens energibalans, Chi eller qi, kan påverkas starkt av stress, chock eller känslomässiga faktorer. Om energin inte balanseras kan detta resultera i att sjukdom utvecklas. God hälsa förutsätter ett jämnt och stabilt flöde av energi i kroppen, vilket kräver mental, andlig och fysisk balans. De gamla kineserna ansåg att denna osynliga och formlösa chi var källan till alla synliga fysiska fenomen.

Pang Ming

Dr Pang Ming är utbildad i såväl traditionell kinesisk som västerländsk medicin och högt ansedd stormästare i Qigong och Tai Chi. Tidigt på 80-talet, skapade han Zhineng Qigong och senare, i november 1991, grundade han det medicinfria sjukhuset Huaxia Zhineng Centre.