Om Nicole Farquhar

Hösten 2003 var första gången då jag blev bekant med qigong som träningsform. Det var på min dåvarande arbetsplats där vi erbjöds att få träna qigong en dag i veckan i 9 veckor.

Jag följde instruktörens råd att träna en stund var dag och redan efter 14 dagar märkte jag resultat.; jag fick ökad rörlighet i rygg, axlar och skuldror, spänningshuvudvärkarna avtog och jag kände mig rent allmänt välmående.  

Jag vaknade inte längre på morgonen med huvudvärk och migränmedicinen stod också orörd på hyllan!

Jag bestämde mig för att utbilda mig till instruktör och hjälpa andra att hitta en återhämtningskanal från en stressig vardag och ett bättre välbefinnande. Jag påbörjade min instruktörsutbildning hos Chi Neng Institute Sweden i Malmö och blev efter två år certifierad Nivå 1-instruktör i mars 2006 och  samma år startade jag Nicis Qigong. Kunskapstörstig och utvecklingshungrig som jag är så fortsatte jag med att utbilda mig inom ämnet och hösten 2008 certifierade jag mig även i Nivå 2. Året därpå utbildade jag mig även inom barnqigong.
Och det är inte slut än – livet är ett ständigt lärande i varje människa och situation man möter.